Професионално обучение

ADR курс

"Автошкола ЗУЗИ"  ООД, организира и провежда курсове за водачи при превоз на опасни товари съгласно спогодба ADR. Ние предлагаме на своите курсисти качествено интерактивно обучение ,със средствата на съвременните технологии. [...]

Психологическа лаборатория

В психологическата лаборатория към АППДМ- ГП ” ЗИ-ДЕНТ” ООД се извършва изследване на водачи на МПС за следните цели: [...]

Възстановяване на контролни точки

Максималният размер на точките, отразени в контролния талон на водача е 39.
Контролни точки се отнемат след връчване на наказателно постановление. [...]

Професионална компетентност – за водачи и ръководители на транспортна дейност

Водачите на моторни превозни средства, за управлението на които се изисква свидетелство за управление на моторно превозно средство от категории C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D или DE, когато с тези превозни средства се извършват обществени превози или превози за собствена сметка, трябва да притежават карта за квалификация на водача. [...]