Курс категория С+Е

25

Курс категория "С+Е"

Курс категория "С+Е" предлагана на територията на гр. Пазарджик позволява управление на състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория “С” и ремарке с  допустима максимална маса над  750 кг.

Изисквания към кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория C+E:

  • възраст не по-малко от 21 години;
  • правоспособност за управление на МПС от категория "С" не по-малко от една година
  • диплома за завършено основно, средно или висше образование

Необходими документи  за записване:

  1. Снимка
  2. Лична карта и диплома за завършено образование- оригинал
  3. Шофьорска книжка

 

Курсът за придобиване на правоспособност категория С+ Е  е  разделен на две части
– теоретично и практическо обучение. След завършването на курса, кандидатът се явява на вътрешен изпит по теория. След успешно издържан вътрешен изпит обучаемия се явява на външен изпит пред ИААА.

Практическото обучение включва полигон и управление на товарен автомобил с прикачено ремарке в градски  условия.

Изпит за категория С+Е :

  • Изпита за категория С+Е се състои от 2 части:
  • Полагане на официален теоретичен изпит пред ИААА
  • Полагане на практически изпит : полигон управление на товарен автомобил с прикачено ремарке в градски условия.

 

Важно!

     Курсът може да се заплаща на вноски

 

АКО ИМАТЕ  ВЪПРОСИ, МОЖЕТЕ ДА НИ ГИ ЗАДАДЕТЕ В ОФИСА НА “АВТОШКОЛА ЗУЗИ” ООД