Курс категория С

17

Курс категория "С" 

Kатегория "C" позволява управление на товарни автомобили с ръчна скоростна кутия или автоматична,чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг.

 

Изисквания към кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория С:

  • възраст не по-малко от 18 години;
  • правоспособност за управление на МПС от категория "В";
  • психо
  • диплома за завършено основно, средно или висше образование

Необходими документи  за записване:

  1. Снимка
  2. Лична карта и диплома за завършено образование- оригинал
  3. Шофьорска книжка

 

Курсът за придобиване на правоспособност категория С е разделен на две части
– теоретично и практическо обучение. След завършването на курса, кандидатът се явява на вътрешен изпит по теория. След успешно издържан вътрешен изпит обучаемия се явява на външен изпит пред ИААА.

Практическото обучение включва  управление на товарен автомобил  с ръчна скоростна кутия. Практическото обучение се провежда в градски  условия.

Изпит за категория С :

  • Изпита за категория С се състои от 2 части:
  • Полагане на официален теоретичен изпит пред ИААА
  • Полагане на практически изпит управление на товарен автомобил в градски условия.

 

Важно!

     Курсът може да се заплаща на вноски

 

АКО ИМАТЕ  ВЪПРОСИ, МОЖЕТЕ ДА НИ ГИ ЗАДАДЕТЕ В ОФИСА НА “АВТОШКОЛА ЗУЗИ” ООД