Курс категория В+Е

be

Курс категория "В+Е" 

Kатегория "В+Е" позволява управление на състав от пътни средства с теглещо моторно превозно средство от подкатегория "В" и ремарке с  допустима максимална маса над  750 кг.

Притежаването на правоспособност за управление на МПС от категория "В+Е" се изисква и когато допустимата максимална маса на ремаркето не надвишава 750 кг, но надвишава масата без товар на теглещото превозно средство

Изисквания към кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория "В+Е":

  • възраст не по-малко от 18 години;
  • правоспособност за управление на МПС от категория "В"
  • диплома за завършено основно, средно или висше образование

Необходими документи  за записване:

  1. Снимка
  2. Лична карта и диплома за завършено образование- оригинал
  3. Шофьорска книжка

 

Курсът за придобиване на правоспособност категория "В+Е"  се състои от практическо обучение.Кандидатите не се явяват на листовки

Практическото обучение включва полигон и управление на лек автомобил с прикачено ремарке в градски  условия.

Изпит за категория "В+Е":

  • Полагане на практически изпит : полигони управление на лек автомобил с прикачено ремарке в градски условия.

 

Важно!

     Курсът може да се заплаща на вноски

 

АКО ИМАТЕ  ВЪПРОСИ, МОЖЕТЕ ДА НИ ГИ ЗАДАДЕТЕ В ОФИСА НА “АВТОШКОЛА ЗУЗИ” ООД