Курс категория В

DSC_1146_1
Учебен автомобил, категория Б

Курс категория "В"

Kатегория “В” позволява управление на леки, лекотоварни и товарни автомобили с ръчна скоростна кутия или автоматична и с тегло включително и товара до 3,5 тона и до 9 места.

 

Изисквания към кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория В:

- кандидатите да имат навършени 17 години и 9 месеца

- завършено минимум основно образование

Необходими документи  за записване:

  1. Снимка
  2. Лична карта и диплома за завършено образование- оригинал

 

Курсът за придобиване на правоспособност категория В  е разделен на две части
– теоретично и практическо обучение. След завършването на курса, кандидатът се явява на вътрешен изпит по теория. След успешно издържан вътрешен изпит обучаемия се явява на външен изпит пред ИААА.

Практическото обучение включва  управление на лек автомобил с ръчна скоростна кутия. Практическото обучение включва 31 кормилни часа, в градски и извънградски условия.

Изпит за категория В :

  • Изпита за категория В се състои от 2 части:
  • Полагане на официален теоретичен изпит пред ИААА
  • Полагане на практически изпит управление на лек автомобил в градски условия.

 

Важно!

      Курсът може да се заплаща на вноски

 

АКО ИМАТЕ  ВЪПРОСИ, МОЖЕТЕ ДА НИ ГИ ЗАДАДЕТЕ В ОФИСА НА “АВТОШКОЛА ЗУЗИ” ООД