Курс категория А2

a2

Курс категория "А2"

Категория "А2" Ви дава право на управление на мотоциклети с мощност , която  не превишава  35kW, и с отношение мощност/тегло, което не превишава  0,2 kW/kg .

Категория "А2" Ви дава право да управлявате и МПС от категория А1 и АМ.

Изисквания към кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А2:

- кандидатите да имат навършени 17 години и 9 месеца

- завършено минимум основно образование

Необходими документи  за записване:

  1. Лична карта и диплома за завършено минимум основно образование
  2. Шофьорска книжка
  3. Снимка

Курсът за придобиване на правоспособност категория "А2" е разделен на:

Теоретично обучение:

  • При придобита правоспособност от категория "В", се преминава към теоретично обучение, което включва 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”; БЕЗ ЛИСТОВКИ
  • За лица, които не притежават  правоспособност от категория "В"  – теоретичното обучение е в размер на 36 часа „Безопасност на движението” и 4 часа „Общо устройство на мотоциклета. Лицата се явяват на теоретичен изпит пред ИААА

Практическо обучение:

Практическото обучение включва  управление на мотоциклет. Обучението се провежда на полигон и управление в градски условия градски условия. Обучението на полигон представлява изпълнение на 5 елемента.

 Изпит за категория "А2" :

  • Изпита за категория "А2" се състои от 2 части:
  • Полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ; /ако не притежава категория "В"/
  • Полагане на практически изпит на полигон и управление в градски условия.

 

Важно!

 Курсът може да се заплаща на вноски

АКО ИМАТЕ  ВЪПРОСИ, МОЖЕТЕ ДА НИ ГИ ЗАДАДЕТЕ В ОФИСА НА “АВТОШКОЛА ЗУЗИ” ООД