Курс категория А1

a1

Курс категория "А1"

Категория "А1" ви дава право да управлявате мотоциклети с работен обем на двигателя не повече от 125 cm3, с максимална мощност не повече от 11 kW и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 kW/kg или триколесни моторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 kW.

Категория "А1" Ви дава право да управлявате и МПС от категория "АМ"

 

Изисквания към кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория "А1":

- кандидатите да имат навършени 15 години и 9 месеца

- завършено минимум основно образование

Необходими документи  за записване:

  1. Снимка
  2. Лична карта и диплома за завършено образование- оригинал

Курсът за придобиване на правоспособност категория "А1"  е разделен на две части
– теоретично и практическо обучение. След завършването на курса, кандидатът се явява на вътрешен изпит по теория. След успешно издържан вътрешен изпит обучаемия се явява на външен изпит пред ИААА.

Практическото обучение включва  управление на мотоциклет (125 куб.см). Обучението се провежда на полигон и управление в градски условия. Обучението на полигон представлява изпълнение на 5 елемента .

Изпит за категория "А1" :

  • Изпита за категория "А1" се състои от 2 части:
  • Полагане на официален теоретичен изпит пред ИААА
  • Полагане на практически изпит на полигон и управление в градски условия.

Важно!

 Курсът може да се заплаща на вноски.

АКО ИМАТЕ  ВЪПРОСИ, МОЖЕТЕ ДА НИ ГИ ЗАДАДЕТЕ В ОФИСА НА “АВТОШКОЛА ЗУЗИ” ООД