Курс категория А

a

Курс категория "А" 

Категория "А"  Ви дава право за управление на  мотоциклети и триколесни моторни превозни средства с мощност над 15 kW /без ограничения в кубатурата/.

Категория А Ви дава право да управлявате МПС от категория "АМ", "А1", "А2".

Изисквания към кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А:

- кандидатите да имат навършени  23 години и 9 месеца

- завършено минимум основно образование

 

Курсът за категория А включва теоретична и практическа подготовка:

  • Теоретично обучение:
  • при придобита правоспособност от категория В, се преминава към теоретично обучение, което включва 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”; БЕЗ ЛИСТОВКИ
  • за лица, които не притежават  правоспособност от категория В – теоретичното обучение е в размер на 36 часа „Безопасност на движението” и 4 часа „Общо устройство на мотоциклета. Кандидатите полагат теоретичен изпит пред ИААА

Практическо обучение:

Практическото обучение включва  управление на мотоциклет. Обучението се провежда на полигон и управление в градски условия. Обучението на полигон представлява изпълнение на 5 елемента .

Изпит за категория "А":

  • Изпита за категория А се състои от 2 части:
  • Полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ, за кандидати, които не притежават категория "В".
  • Полагане на практически изпит на полигон и управление в градски условия. Кандидатите, които притежават категория В се явяват само на практически изпит.

Необходими документи:

  1. Лична карта и диплома за завършено най-малко основно образование
  2. Свидетелство за управление на МПС минимум категория "В" /ако притежават такова/.
  3. Снимка.

  Важно!

        Курсът може да се заплаща на вноски!

АКО ИМАТЕ  ВЪПРОСИ, МОЖЕТЕ ДА НИ ГИ ЗАДАДЕТЕ В ОФИСА НА “АВТОШКОЛА ЗУЗИ” ООД