Възстановяване на контролни точки

Максималният размер на точките, отразени в контролния талон на водача е 39.
Контролни точки се отнемат след връчване на наказателно постановление.

Курса за възстановяване на контролни точки се провежда всяка събота в учебния център на "  Автошкола ЗУЗИ" ООД  на адрес: гр. Пазарджик, ул." Мильо Войвода"3, ет.1.
Обучението е с продължителност 6 часа. Изпит не се държи.
Необходими документи за записване на курс за възстановяване на контролни точки:

t

– Копие на Свидетелство за управление на МПС.

Контролни точки се отнемат от служители на КАТ при установяване на извършено нарушение на Закона за движение по пътищата.

За да проверите колко са отнетите Ви точки е необходимо лично да отидете в Пътна полиция по местоотчет. Там се подава заявление за справка и заплащане на държавна такса за услугата. След което Ви се издава документ, в който са описани нарушенията и санкциите, както и броя на отнетите към настоящия момент контролни точки.  Идвате при нас и ние насрочваме курс за възстановяване на отнети точки.

Вие имате право да възстановите  веднъж годишно не  повече от 13 контролни точки.

След успешното преминаване на курса получавате удостоверение от нас, което трябва да занесете в КАТ и точките Ви автоматично се възстановяват.

След една календарна година можете отново да възстановите 13 точки.

Възстановяване на отнетите точки по служебен ред

Възстановяването на първоначалния лимит от контролни точки по служебен ред се прилага след като са изминали две години от последното нарушение, за което на водача са били отнети контролни точки. Възстановяването е автоматично в системата на КАТ.

При отнемане на всички контролни точки се отнема свидетелството за правоуправление на МПС. След изтичане на срока на наказанието Ви трябва да се явите на психологическо изследване, след което имате право да започнете обучението си за водач на МПС. При отнета шофьорска книжка за точки Вие губите всички категории, които сте притежавали до момента и се налага отново да се изкарат. След преминаване на курс се явявате на изпит по теория и изпит по практика за всяка желана категория.