ADR курс

"Автошкола ЗУЗИ"  ООД

Oрганизира и провежда курсове за водачи при превоз на опасни товари съгласно спогодба ADR. Ние предлагаме на своите курсисти качествено интерактивно обучение ,със средствата на съвременните технологии. "Автошкола ЗУЗИ" ООД е с над 90% успеваемост на своите курсисти.

ЗА ВЪПРОСИ И ЗАПИСВАНЕ  ЗАПОВЯДАЙТЕ В ОФИСА НИ В ГРАД ПАЗАРДЖИК

adr

               Курс за придобиване на ADR свидетелство

Основен курс/ класове 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9

19  учебни часа

Превоз на опасни товари в цистерни

13  учебни часа

Превоз на взривни вещества

8  учебни часа

Превоз на радиоактивни вещества

8  учебни часа

               Курс за удължаване  на ADR свидетелство

Основен курс/ класове 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9

8  учебни часа

Превоз на опасни товари в цистерни

4  учебни часа

Превоз на взривни вещества

4  учебни часа

Превоз на радиоактивни вещества

4  учебни часа